การดูแลเสียงหลังการทำศัลยกรรม

 

 

สัปดาห์ที่ 1 คนไข้ต้องพักเสียงอย่างเต็มที่ (ห้ามพูด กระซิบ ไอ) เพื่อช่วยให้เส้นเสียงฟื้นตัวได้อย่างเหมาะสม

สัปดาห์ที่ 2 คนไข้สามารถพูดหรือกระซิบได้เป็นเวลา 5 นาทีต่อ 1 ชั่วโมงเท่านั้น คนไข้ต้องไม่พยายามตะเบ็งเสียง ควรพูดแบบสบาย ๆ อย่างเป็นธรรมชาติ

สัปดาห์ที่ 3 คนไข้สามารถพูดได้เป็นเวลา 15 นาทีต่อ 1 ชั่วโมง

สัปดาห์ที่ 4 คนไข้สามารถพูดได้ตามปกติ แต่ห้ามตะเบ็งเสียงหรือตะโกน

สัปดาห์ที่ 6 คนไข้สามารถตะโกนหรือร้องเพลงได้ และจะเริ่มเห็นพัฒนาการในโทนเสียงได้ชัดเจนขึ้นหลังจากสัปดาห์นี้เป็นต้นไป

หมายเหตุ: คนไข้อาจมีอาการเสียงแตกได้จนถึงช่วงหลังการศัลยกรรมเสียงสัปดาห์ที่สิบ

คนไข้จะได้ทราบวิธีการฝึกเสียงเพิ่มเติมเมื่อเข้ารับการประเมินผลหลังการผ่าตัด รวมถึงได้รับแผนในการเข้ารับการฝึกเสียงกับนักบำบัดเสียง ซึ่งการรับการบำบัดเสียงหลังการศัลยกรรมเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการฝึกและช่วยให้ผลลัพธ์การศัลยกรรมพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น