ทีมแพทย์

จากการร่วมงานกันมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี นายแพทย์เชฏฐวุฒิและนายแพทย์วีระ (วิสัญญีแพทย์) ได้ร่วมกันสร้างทีมแพทย์ที่มีความสามารถในการให้บริการทางการแพทย์ด้วยมาตรฐานระดับโลกให้แก่คลินิกศัลยกรรมความงามนายแพทย์เชฏฐวุฒิ

ทีมแพทย์ของเรายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบัน เราได้แพทย์หญิงภัทร์วิรา ขอบคุณ และนายแพทย์สหทัศ เหตานุรักษ์ ศัลยแพทย์เสริมความงามที่มีฝีมือและความสามารถมาร่วมทีมเพื่อเป็นผู้ช่วยของนายแพทย์เชฏฐวุฒิในการผ่าตัด โดยนายแพทย์เชฏฐวุฒิยังคงเป็นศัลยแพทย์หลักของทุกเคสการศัลยกรรม

ศัลยแพทย์ในทีมแพทย์ของเราเป็นศัลยแพทย์ที่ได้รับการรับรองจากแพทยสภา และต้องสำเร็จการศึกษาด้านความชำนาญเฉพาะทางในสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง หรือที่รู้จักในนามศัลยกรรมความงามมาแล้วเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่คนไข้ในการได้รับการศัลยกรรมโดยศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมความงามตัวจริงเท่านั้น

เป้าหมายของทีมแพทย์คือ การมอบบริการทางการแพทย์และผลลัพธ์การศัลยกรรมเสริมความงามดีที่ที่สุด โดยที่ความปลอดภัยของคนไข้ยังเป็นสิ่งที่สำคัญอันดับหนึ่งในการผ่าตัด แพทย์ของเราพร้อมรับฟังความต้องการของคนไข้ และยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับการศัลยกรรมอย่างละเอียด

เมื่อนำปัจจัยต่าง ๆ มารวมกัน เช่น สถานพยาบาลที่พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์และความเชี่ยวชาญของศัลยแพทย์ คนไข้ของคลินิกศัลยกรรมความงามนายแพทย์เชฏฐวุฒิจะได้รับการบริการและความพึงพอใจสูงสุดอย่างแน่นอน

ทีมแพทย์ของเราพร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าจะส่งมอบผลลัพธ์การศัลยกรรมที่ดีที่สุดที่ทำได้ให้กับคนไข้ทุกท่าน และจะรักษามาตรฐานในการให้บริการที่ดีไว้เสมอ

  • นพ. วีระ ภัทรสิทธิเวช

นายแพทย์วีระเป็นวิสัญญีแพทย์ที่ร่วมงานกับนายแพทย์เชฏฐวุฒิมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี เป็นแพทย์ผู้พร้อมด้วยความรู้ ประสบการณ์และความสามารถในการวางยาสลบและยาชาอย่างเชี่ยวชาญและปลอดภัยต่อคนไข้ ทั้งในช่วงก่อนการศัลยกรรมและหลังการศัลยกรรม

ด้วยความสุภาพของนายแพทย์วีระ คนไข้มักรู้สึกผ่อนคลายและมั่นใจก่อนได้รับการวางยาเสมอ

อุปกรณ์และยาที่เกี่ยวข้องกับการระงับความรู้สึกทั้งหมดจะถูกเลือกและจัดการโดยนายแพทย์วีระเท่านั้น ซึ่งต้องเป็นอุปกรณ์และยาที่มีคุณภาพดี เพื่อผลลัพธ์ที่จะออกมาดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดต่อคนไข้

ในการศัลยกรรมแปลงเพศ นายแพทย์วีระมีการผสมผสานเทคนิคต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ที่จะมีคุณสมบัติในการระงับความรู้สึกอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงอาการเจ็บปวดและอาการคลื่นไส้หลังการผ่าตัดอีกด้วย

  • พญ. ภัทร์วิรา ขอบคุณ

แพทย์หญิงภัทร์วิรา ขอบคุณ ศัลยแพทย์ผู้ช่วยของนายแพทย์เชฏฐวุฒิ เป็นศัลยแพทย์ที่มีความสามารถและฝีมือเป็นที่ยอมรับโดยนายแพทย์เชฏฐวุฒิ แพทย์หญิงภัทร์วิราจบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อนเข้าศึกษาต่อที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง ปัจจุบันได้ร่วมทีมศัลยกรรมของนายแพทย์เชฏฐวุฒิมาเป็นเวลากว่า 2 ปีแล้ว

  • นพ. สหทัศ เหตานุรักษ์

นายแพทย์สหทัศ เหตานุรักษ์ ศัลยแพทย์ผู้ช่วยของนายแพทย์เชฏฐวุฒิ นายแพทย์สหทัศจบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นศัลยแพทย์ที่มีความสามารถและฝีมือเป็นที่ยอมรับโดยนายแพทย์เชฏฐวุฒิ