นายแพทย์เชฏฐวุฒิ

นายแพทย์เชฏฐวุฒิ ตุลยพานิช

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศัลยกรรมความงามสำหรับชายและหญิง ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในการศัลยกรรมแปลงเพศและศัลยกรรมใบหน้าจากชายเป็นหญิงตั้งเเต่ปี พ.ศ.2538 จึงทำให้นายเเพทย์เชฏฐวุฒิมีคนไข้กว่า 3,000 ราย โดยคนไข้ต่างพึงพอใจกับผลลัพธ์ จุดเด่นของเราคือการผสมผสานศาสตร์ความรู้ด้านการศัลยกรรมและศิลป์เข้าด้วยกัน ทั้งความสวยงามและคุณสมบัติของการใช้งานได้จริง ถือเป็นเทคนิคเฉพาะของนายเเพทย์เชฏฐวุฒิ

นอกจากนี้ ความรู้ด้านการศัลยกรรมแก้ไขกะโหลกศีรษะและใบหน้า (Craniofacial Surgery) และการศัลยกรรมใบหน้าและขากรรไกร (Maxillofacial Surgery) ที่นายแพทย์เชฏฐวุฒิมียังช่วยส่งเสริมให้เขาสามารถศัลยกรรมเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงใบหน้าได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย

นายแพทย์เชฏฐวุฒิ เป็นผู้ก่อตั้งคลินิกศัลยกรรมความงามนายแพทย์เชฏฐวุฒิ และยังเป็นสมาชิกของหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

หน่วยงานทางวิชาชีพ

  • World Professional Association for Transgender Health (WPATH)
  • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
  • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย
  • ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

การรับรองทางวิชาชีพด้านการศัลยกรรม

  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาศัลยแพทย์ตกแต่ง
  • ศัลยกรรมตกแต่ง ศัลยกรรมแก้ไขกะโหลกศีรษะและใบหน้า และศัลยกรรมใบหน้าและขากรรไกร
  • อดีตหัวหน้าแผนกศัลยกรรมความงาม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

การให้ความรู้กับสื่อเกี่ยวกับการศัลยกรรมแปลงเพศ

  • รายการสารคดี Hij is een Zij ออกอากาศในภาษาดัตช์
  • สารคดีเกี่ยวกับคนข้ามเพศในฝรั่งเศส โดยช่อง M6 ประเทศฝรั่งเศส