ศัลยกรรมเสียง

 

ปัจจุบันนอกจากใบหน้าที่ดูดีแล้ว เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า “เสียง” ที่น่าฟังยังเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่จะพาเราไปสู่ความสำเร็จในการใช้ชีวิต การสื่อสารด้วยน้ำเสียงที่น่าฟัง ถูกต้องตามกาลเทศะ จะเป็นใบเบิกทางที่ดีในด้านการทำธุรกิจ การคบค้าสมาคมกับผู้อื่น ตลอดจนการทำประโยชน์แก่สังคม เสียงพูดส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของผู้รับฟังเป็นอย่างมาก บางคนมีความสามารถที่จะพูดด้วยน้ำเสียงให้ผู้ฟังอยู่นิ่งกับที่ จิตใจจดจ่ออยู่กับการฟัง บางคนสามารถใช้เสียงให้คนฟังหัวเราะได้ บางคนใช้เสียงพูดสร้างความเข้าใจระหว่างบุคคล การรู้จักใช้เสียงที่ถูกต้องกับบริบทต่าง ๆ จะเป็นเครื่องมือนำทางไปสู่อนาคตที่ดีได้อย่างแน่นอน ดังนั้นประสิทธิภาพของเสียงพูดจึงช่วยส่งเสริมสมรรถภาพด้านการสื่อสารของบุคคลให้เกิดความสำเร็จได้

เสียงพูดที่มีเสน่ห์และชวนหน้าหลงไหลจะสามารถพาให้คุณไปถึงฝั่งฝันที่ต้องการได้ แล้วมาเสกเสียงของคุณให้สวยด้วยเทคนิกเฉพาะทางของ CPSC ไปพร้อมกันที่ “คลินิกศัลยกรรมความงามนายแพทย์เชฏฐวุฒิ”