เอกสารที่จำเป็นสำหรับการศัลยกรรมแปลงเพศ

จดหมายรับรองในการทำศัลยกรรมแปลงเพศ

กฎหมายประเทศไทยกำหนดให้คนไข้ที่ต้องการศัลยกรรมแปลงเพศต้องมีจดหมายรับรองจากผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช 2 ฉบับ และจดหมายดังกล่าวควรระบุถึงนายแพทย์เชฏฐวุฒิโดยตรง

จดหมายรับรองฉบับแรกต้องมาจากจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาที่มีใบอนุญาตเท่านั้น

จดหมายรับรองฉบับที่สองสามารถมาจากจิตแพทย์ นักจิตวิทยาที่มีใบอนุญาต ผู้เชี่ยวชาญด้านเพศศาสตร์ (Sexologist) หรือนักบำบัดทางเพศ

ทางคลินิกไม่มีรูปแบบตายตัวสำหรับรูปแบบจดหมายรับรองการศัลยกรรมแปลงเพศที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม จดหมายต้องมีการกล่าวยืนยันถึงการวินิจฉัยว่าคนไข้มีภาวะความไม่พอใจในเพศตัวเอง (Gender Identity Disorder) และผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนให้คนไข้ได้รับการศัลยกรรมแปลงเพศ

คนไข้ต้องมีจดหมายรับรองการทำศัลยกรรมแปลงเพศตัวจริง พร้อมลายเซ็นจากแพทย์ที่เซ็นด้วยปากกาเท่านั้น ทางคลินิกจะไม่รับจดหมายที่เซ็นด้วยลายเซ็นแบบอิเล็กทรอนิกส์

คนไข้สามารถแสกนจดหมายรับรองการทำศัลยกรรมแปลงเพศตัวจริงพร้อมลายเซ็นจากแพทย์ที่เซ็นด้วยปากกา และส่งเป็นไฟล์ JPEG หรือ PDF มาทางอีเมล์ก่อนวันศัลยกรรมอย่างน้อย 3 – 4 สัปดาห์เพื่อให้ทีมแพทย์ทำการตรวจสอบ คนไข้สามารถส่งลิงก์ของเว็บไซต์ที่สามารถใช้อ้างอิงวุฒิของแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญที่ออกจดหมายเพื่อช่วยให้การตรวจสอบจดหมายรับรองการศัลยกรรมแปลงเพศสำเร็จได้เร็วขึ้น

คนไข้ต้องนำจดหมายรับรองการศัลยกรรมแปลงเพศตัวจริงมาแสดงในวันรับคำปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญทางจิตเวชผู้ออกจดหมายรับรองการทำศัลยกรรมแปลงเพศ มีส่วนรับผิดชอบทั้งทางจริยธรรมและทางกฎหมายร่วมกันกับศัลยแพทย์

แม้คนไข้จะนำจดหมายรับรองการทำศัลยกรรมแปลงเพศตัวจริงมาแสดงในวันรับคำปรึกษา ทางคลินิกขอสงวนสิทธิ์ในการร้องขอจดหมายรับรองการทำศัลยกรรมแปลงเพศเพิ่มเติมหากพบว่าจดหมายที่คนไข้นำมาไม่สามารถใช้รับรองการทำศัลยกรรมแปลงเพศ หรือมีความไม่ชัดเจนในจุดประสงค์ของการทำศัลยกรรมแปลงเพศ

ในกรณีนี้ คนไข้อาจต้องเลื่อนวันศัลยกรรม ซึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อมของคนไข้ในการหาจดหมายรับรองการทำศัลยกรรมแปลงเพศฉบับใหม่ โดยคนไข้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขอจดหมายรับรองการทำศัลยกรรมแปลงเพศเพิ่มเติม

หมายเหตุ: จดหมายรับรองจากจิตแพทย์มีอายุไม่เกิน 1 ปี หากจดหมายรับรองทีคนไข้นำมาแสดงมีอายุเกิน 1 ปี คนไข้จำเป็นต้องหาจดหมายรับรองจากจิตแพทย์ฉบับใหม่เพื่อรับการศัลยกรรมแปลงเพศ


การขอจดหมายรับรองการศัลยกรรมแปลงเพศกับจิตแพทย์

หากคนไข้ไม่สามารถนำจดหมายรับรองการศัลยกรรมแปลงเพศตามจำนวนและเงื่อนไขที่กำหนดได้ คนไข้ต้องเข้าพบจิตแพทย์เพื่อขอจดหมายรับรองการศัลยกรรมแปลงเพศ โดยทีมงานของเราจะทำการนัดหมายและพาคนไข้ไปพบจิตแพทย์ ซึ่งจะเป็นการพูดคุยแบบครั้งเดียวและมีการประเมินทางจิตเวชเพื่อออกจดหมายรับรองการศัลยกรรมแปลงเพศ

คนไข้เป็นผู้รับผิดชอบในการพูดคุยและโน้มน้าวให้จิตแพทย์มีความเห็นว่าคนไข้สมควรได้รับการศัลยกรรมแปลงเพศ หากคนไข้มีจดหมายรับรอง เช่น จดหมายจากที่ปรึกษา และ/หรือจากนักวิทยาต่อมไร้ท่อ ซึ่งเป็นผู้ดูแลการให้ฮอร์โมนทดแทนแก่คนไข้ ทางคลินิกแนะนำให้คนไข้นำจดหมายดังกล่าวมาแสดงกับจิตแพทย์ด้วย

จิตแพทย์มีสิทธิ์ในการอนุมัติหรือปฏิเสธที่จะออกจดหมายรับรองให้แก่คนไข้ โดยผลจะขึ้นอยู่กับการประเมินในระหว่างการพูดคุย ทางคลินิกไม่สามารถรับรองผลของการเข้าพบจิตแพทย์ได้

***มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเข้าพบจิตแพทย์***